top of page
újlogo.jpg

Adóazonosító szám: 18516335-1-43

Nyilvántartási szám: 15200

 

Számlaszám: HU77 10701520-68367923-51100005

 

 

Az egyesületről

 

Az Alapító Okiratból

 

 

Preambulum

Az alapítók felismerve, hogy az értelmi, érzékszervi, valamint a mozgásukban sérült gyermekek, és fiatal felnőttek társadalomba való beilleszkedése rendkívüli nehézséget okoz az érintetteknek, az őket gondozó szülőknek és intézményeknek, támogatásukra egyesületet hoznak létre.

 

Az Egyesület céljai:

1.A fogyatékkal élő gyermekek és fiatal felnőttek életminőségének javítása, emberi és állampolgári egyenjogúságuk érvényesítése, olyan körülmények megteremtése, amelyek között kiszolgáltatottságtól mentes, emberhez méltó életet élhetnek.

 

2.A munkaerőpiacról kiszorultak napközbeni tartózkodásának biztosítása, családias légkörben való felügyelet melletti oktatásuk, nevelésük, foglalkoztatásuk, ellátásuk megteremtése, folyamatos biztosítása.

 

3.Önellátásra nem, vagy korlátozottan képes, illetve családi körülményeik végett egyébként rászorult fogyatékos emberek átmeneti és tartós, családias környezetben történő ellátása, életvitelének biztosítása,

 

4.Felkészítés a munkavállalásra, a társadalmi, munkaerő-piaci beilleszkedés szempontjából lényeges egyéni szükségletek meghatározása, közös stratégia kidolgozása, szükséges ideig tartó támasznyújtással.

 

5.Kapcsolat létesítése és fenntartása olyan munkáltatókkal, akik a fogyatékkal élők részére munkaalkalmat teremtenek.

 

6.A közvélemény formálása tagjainak és egyéb érdekelteknek társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében.

 

7.A fogyatékkal élők érdekképviseleteinek ellátása.

 

8.Együttműködés mindazon társadalmi szervezetekkel, melyek a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedésének elősegítését célozzák.

 

9.A kultúrált szabadidő, a társas emberi kapcsolatok kialakulását eredményező programok megszervezése.

 

10.Tagjai és más érdekeltek részére sportolási lehetőségek felkutatása, teremtése és támogatása.

 

11.Fejlesztő felkészítés.

 

12.Képességfejlesztés.

 

13.Ismeretterjesztés.

 

14.Kulturális tevékenység.

 

15.Vállalkozói tevékenység folytatása.

 

Az egyesület önkéntes szövetségre léphet minden olyan hazai és külföldi szervezettel, amelynek célja az alapszabályában foglaltakkal azonos vagy hasonló.

 

Alapítványt hozhat létre, alapítvány/ok/hoz csatlakozhat, céljainak megvalósítására gazdasági társaság/ok tagja lehet.

 

Az Egyesület létrehozhat tagozatokat, alapszervezeteket.

 

Jasik Zsolt az Egyesület elnöke

 

Paládi Edit elnökségi tag

bottom of page